پیشهاد سردبیر :

نمایندگان و همکاران افتخاری موسسه حقوقی حقوقدانان سپهرتابناک

 

الف)) استان خراسان رضوی :

 

 

1) شهرستان گلبهار:

سرکار خانم طالب نژاد   09389098490

 

 

2) شهرستان سرخس:

جناب آقای امیرمومنی 09155223360

 

 

3) شهرستان صالح آباد:

جناب آقای انوشیروانی  09153281559

 

 

4) شهرستان قوچان:

جناب آقای محمدسروری 09154382188

 

 

5) شهرستان خلیل آباد :

جناب آقای علی خبازی 09151360149

 

 

6)شهرستان مشهد - شهرمیامی:

جناب آقای رستمی    09159226454

 

 

7)شهرستان مشهد - بخش منزل آباد:

جناب آقای جاویدانی  09159053283

 

 

8)شهرستان مشهد - محدوده آزاد شهروجلال آل احمد:

سرکارخانم توکلی     09385666929

 

 

9)شهرستان مشهد - محدوده شهرک غرب(قاسم آباد):

 سرکارخانم مرتضوی09376470787

 

 

10)شهرستان مشهد - محدوده وکیل آباد:

جناب آقای مهندس سالاری09358667085

 

 

11)شهرستان نیشابور:خیابان 15 خرداد -روبروی خرداد 38- مغازه ذهن برتر

جناب آقای علی بتویی09353443077

 

 

12)شهرستان مشهد- منطقه خواجه ربیع:

سرکار خانم فاطمه رحمانی راد 09159086709

 

 

13)شهرستان چناران- روستای اسجیل:

سرکار خانم معصومه نصرتی09388368753

 

 

 14)شهرستان مشهد- روستای کلاته برفی:

خانم مریم ملا سیدعلی 09151173638

 

 

15) شهرستان مشهد- منطقه شاهد قاسم آباد:

سرکار خانم مریم کیخسروی 09159029967-09385656046

 قاسم آباد- بلوار شاهد- شاهد 75- روبروی مجتمع ورزشی کوثر

 

 

16) شهرستان سرخس :

جناب آقای امیر مومنی 09151126349

 

 

17) شهرستان سرخس :

سرکار خانم ناهید مومنی 09159234560

 

 

18) شهرستان سرخس- روستای دولت آباد:

جناب آقای حاج محمد رهسپار 09158607261

 

 

19) شهرستان سرخس:

جناب آقای بهروز خواجه 09158148862

 

 

20) شهرستان سرخس:

جناب آقای محسن رمضان پور 09151125530

 

 

21) شهرستان مشهد:

جناب آقای پاکدل 09155067688

 

 

22) شهرستان سرخس:

جناب آقای احسان مومنی 09355227370

 

 

23) شهرستان مشهد- شاندیز:

جناب آقای اخوان 09151125411

 

 

24) شهرستان سرخس-روستای قوش سربزی:

آقای حاج نظر رودینی 09151574151

 

 

25) شهرستان مشهد:

آقای محمدرضا کارمزد 09156450866 -09158013612

 

 

26)شهرستان  مشهد :

جناب آقای پویا 09159066340

 

 

27)شهرستان مشهد-:

جناب آقای رمضانپور 09155110787

 

 

28) شهرستان مشهد :

جناب آقای اسکندری 09155077673

 

 

29) شهرستان مشهد-وکیل آباد 67-:

 جناب آقای زمانیان 09354463925

 

 

30)شهرستان مشهد:

حاج حسن طلوع 09151151688

 

 

31) شهرستان مشهد:

آقای حسن یاری 09155136233

 

 

32)شهرستان مشهد:

مهندس قدیر اعرابیان 09153178240

 

 

33) شهرستان مشهد:

 آقای علی مشکی 09151202938

 

 

34) شهرستان مشهد- محدوده طبرسی:

آقای محمد جواد کرمعلی شاهرخ آبادی 09156555297

 

 

35) شهرستان مشهد- محدوده شهید فهمیده:

آقای مهدی رستمی 09159926454   

 

 

36) شهرستان مشهد- محدوده طبرسی:

خانم مینا رجایی 09157034990

 

 

37)شهرستان  مشهد- محدوده راهنمایی:

آقای علیرضا تربتی 09151116227

 

 

38) شهرستان مشهد - محدوده راهنمایی:

آقای نوید هادیان 09152373617

 

 

39) شهرستان مشهد- محدوده راهنمایی:

آقای رامین ناطق 05138414296

 

 

40) شهرستان سرخس- روستای قوش عظیم:

آقای حسین شاهین فر 09356899646

 

 

41) شهرستان مشهد-محدوده مجیدیه-مشاور املاک:

جناب آقای مومنی09155020118

 

 

 

42) شهرستان مشهد- چهارراه شهدا:

 

جناب آقای حسین اکبری 09353367006

 

 

 

 

43) شهرستان مشهد- هاشمیه:

 

خانم زهرا راضی 09339040037

 

 

 

 

 

44) شهرستان سرخس:

 

خانم سمیه سید کابلی 09366891273

 

 

 

 

 

45) شهرستان مشهد:

 

 

 

 

 

 

 

46) شهرستان تربت جام:

 

آقای رمضانعلی میرکی 09353477025

 

 

 

 

 

47) شهرستان مشهد:

 

آقای اسدخانی 09158050071

 

 

 

 

 

48) شهرستان مشهد:

 

آقای بلقدر 09155244117

 

 

 

 

 

49) شهرستان مشهد:

 

آقای بیگی 09153138995

 

 

 

 

 

50) شهرستان مشهد:

 

آقای حسن پارسا 09155136233

 

 

 

 

 

51) شهرستان مشهد:

 

آقای اسکندری 09155077673

 

 

 

 

 

52) شهرستان مشهد:

 

آقای تقی زاده شیرازی 09155006562

 

 

 

 

 

53) شهرستان مشهد:

 

آقای توتونچیان 09151135292

 

 

 

 

 

54) شهرستان مشهد:

 

آقای جهانبخش 09156495651

 

 

 

 

 

55) شهرستان مشهد:

 

آقای حقیقی 09155141576

 

 

 

 

 

56) شهرستان مشهد:

 

آقای خاکپور 09153057876

 

 

 

 

 

57) شهرستان مشهد:

 

آقای خزایی 09155104863

 

 

 

 

 

58) شهرستان مشهد:

 

آقای دوستی 09155148234

 

 

 

 

59) شهرستان مشهد:

 

آقای محمود رزدادخانی 09153037695

 

 

 

 

 

60) شهرستان مشهد:

 

خانم رستم پور 09394807584

 

 

 

 

 

61) شهرستان مشهد:

 

آقای ریخته گر 09151131299

 

 

 

 

 

62) شهرستان مشهد:

 

آقای احمد روحی 09158080949

 

 

 

 

63) شهرستان مشهد:

 

آقای زحمتکش 09352228722 - 38427303 - 38401942

 

 

 

 

 

64) شهرستان مشهد:

 

آقای سپهری 09151125582

 

 

 

 

 

65) شهرستان مشهد:

 

آقای سلطانی 09155025280

 

 

 

 

 

66) شهرستان مشهد:

 

آقای سیاسر 09337793489

 

 

 

 

 

67) شهرستان مشهد:

 

آقای محمد سپهری 09153137419

 

 

 

 

68) شهرستان مشهد:

 

آقای شهبازی 09154289205

 

 

 

 

69) شهرستان مشهد:

 

خانم شریفی 09305001868

 

 

 

 

70) شهرستان مشهد:

 

آقای طلایی 09153156805

 

 

 

 

71) شهرستان مشهد:

 

آقای عباس نیا 09153174781

 

 

 

 

72) شهرستان مشهد: 

 

رضا عرفانی 09155424039

 

 

 

 

73) شهرستان تربت جام:

 

حاج آقای عرب 09151282081

 

 

 

 

 

74) شهرستان مشهد:

 

آقای کی منش 09153212408

 

 

 

 

 

75) شهرستان مشهد:

 

آقای عباس کریمی 09155244553

 

 

 

 

 

76) شهرستان مشهد- منطقه احمدآباد- بلوار رضا:

 

آقای مصطفی لطفی 09389352115

 

 

 

 

 

77) شهرستان مشهد:

 

آقای مقصودی 09153171236

 

 

 

 

 

78) شهرستان مشهد:

 

آقای مقدری 09151127248

 

 

 

 

 

79) شهرستان مشهد:

 

آقای ماثری 09151117713

 

 

 

 

 

80) شهرستان مشهد:

 

آقای مقدم 09353275988

 

 

 

 

 

81) شهرستان سرخس- روستای کچولی:

 

آقای حسین نجف زاده کچولی 09158038359

 

 

 

 

 

82) شهرستان مشهد:

 

آقای جواد نصرتی 09157150929

 

 

 

 

 

83) شهرستان سرخس:

 

خانم بهناز نصیری 09017476168

 

 

 

 

 

84) شهرستان مشهد:

 

خانم نادری 09155095504

 

 

 

 

 

 

85) شهرستان مشهد:

 

احمد همتیان 09151127090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags

درباره نویسنده : admin362

برای admin362 توضیحی وارد نشده است !

ارسال نظر

نظرات دیگران

| پاسخ | |  

Lynda, در تاریخ: 20 تیر 1395 16:07
Good to find an expert who knows what he's takilng about!

| پاسخ | |  

Lenna, در تاریخ: 20 تیر 1395 17:11
HaiVery glad to know the services for men. It is essential in Kerala now. The law is exploited by the women to harass the man. We must join together against this. I am a person in the process of divorcing my wife. I may also need the support of you if things turns in a bad way in the divorce process. I have already received theintraeng from wife party.
یادداشت ها :
عنوان
عنوان
عنوان
عنوان
عنوان
عنوان

پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

Fatal Error: could not open XML input ...

خبرگزاری میزان

وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار پستی در توییتر خود به گزارشی از تایید ارسال کمک های امریکا و عربستان سعودی به داعش واکنش نشان ...
بازیکن تیم فوتبال بادران تهران پس از حذف این تیم از جام حذفی، عملکرد داور بازی با پرسپولیس را به باد انتقاد گرفت.
کاپیتان تیم پرسپولیس می‌گوید که مدیرعامل باشگاه درگیر بدهی‌هایی است که از قبل مانده و هیئت‌مدیره باید از این تیم بیشتر حمایت کند.
دروازه‌بان تیم فوتبال بادران تهران گفت: به نظرم آن صحنه اصلاً پنالتی نبود و الان هم که فیلم آن را نگاه کردیم مشخص بود که پنالتی ...
مدتافع تیم‌ فوتبال پرسپولیس گفت: بادران خیلی خوب بازی کرد , فکر می‌کنم آن‌ها سال بعد به لیگ برتر می‌آیند.

ایرنا

تهران- ایرنا- معاون منابع انسانی قوه قضائیه با بیان بی تصدی بودن 50 درصدی کادر اداری دستگاه قضایی، درباره تعداد قضات اظهار کرد: ...
رشت - ایرنا - ماموران نیروی انتظامی گیلان در عملیات های جداگانه ای، لوازم خانگی و الکترونیکی قاچاق در شهرستان های سیاهکل و ...
تهران- ایرنا- رقابت ٣٠ هزار نفر از متقاضیان قضاوت امروز جمعه با شرکت در آزمون جذب قضات در ٢٢ مرکز در سراسر کشور آغاز شد.
شهرکرد- ایرنا- دبیر ستاد ملی صبر قوه قضاییه گفت: ضرورت پیشگیری از آسیب های اجتماعی و فرهنگی در جامعه همگرایی مسئولان و استفاده از ...
بجنورد- ایرنا- معاون اول قوه قضائیه از عملکرد شورای حل اختلاف انتقاد کرد و گفت: از ابتدای فعالیت این شورا، قرار بر حل پرونده ها ...

سایت حقوقی اختبار

اعلام نتایج آزمون سنجش شخصیت داوطلبان تصدی منصب قضاء در این مرحله نتیجه آزمون شخصیت داوطلبانی که تا ۲۱ آذر در آزمون شرکت ...
مهلت ثبت‌نام در آزمون کارشناسی‌ارشد ۹۷ تا ۲۶ آذر تمدید شد پایگاه خبری اختبار- مشاور عالی سازمان سنجش گفت: مهلت ...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه پایگاه خبری اختبار- کمیسیون اجرای احکام مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نظریه‌ای ...
نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی – منتشر شده در روزنامه رسمی ۱۴ آذر ۹۶ مغایرت مصوبه هیأت وزیران در ...
تصویب‌نامه در خصوص بدهی مالیات بر درآمد مؤدیان مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه مصوب ۱۳۹۶/۹/۱ هیأت وزیران در جلسه ...

حقوق جزا

Fatal Error: could not open XML input (http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=50113&MenuID=2947)

دانستنی های حقوقی

Fatal Error: could not open XML input (http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=50113&MenuID=2922)